careers

[ AAG Corparation รับสมัครพนักงาน ]


ช่างซ่อมกระเช้าไฟฟ้า (Gondola) 5 อัตรา

-เพศชาย อายุ 20-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์

-มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฮโดรลิก

-หากมีประสบการณ์เคยซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า รถยกไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน และ หน่วยงาน) 5 อัตรา

-เพศชาย อายุ 20-45ปี

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

- ความสามารถพิเศษ มีความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมบำรุง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

-บริหารจัดการงานซ่อม ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Project Manager – Construction 5 อัตรา

-ดูแลงานโครงการก่อสร้างโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบ

-จัดการงบประมาณและประเมินต้นทุน

-กำหนดอุปกรณ์ วัสดุ และกำลังคนที่จำเป็นต้องมี ต้องใช้

-คอยติดตามสถานะของวัสดุคงเหลือ เครื่องมือและอุปกรณ์

-จัดให้มีการขอซื้อของใช้/วัสดุสิ้นเปลือง และการส่งของมาตามกำหนดเวลา

-จัดทำรายงานสถานะความคืบหน้าของงาน

-จัดการให้ไซต์งานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ

-เจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ (vendor) ภายนอกหรือผู้รับเหมาช่วง ในเรื่องข้อตกลงในสัญญา

-ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาช่วง วิศวกรและทีมงานหลักของโครงการ

-มีประสบการณ์ด้านงานกระจกอลูมิเนียม 3ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร


พนักงานสินค้าคงคลัง 2 อัตรา

-เพศชายอายุ 20-40 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิ แต่สามารถอ่าน ออก เขียนได้

-ยกของหนักได้ และไม่มีโรคประจำตัว

-สามารถทำโอทีได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา

-มีใบรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า หรือ ซ่อมกระเช้าไฟฟ้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เพศชายอายุ 20-45ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ดาวน์โหลดใบสมัคร

จป.วิชาชีพ 5 อัตรา

-ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

-เพศชาย อายุ 20ปีขึ้นไป

-ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
reynaers
schuco
technal
technal